แสดง 19–36 จาก 41 รายการ

Penthouse PH05 Brownstone

728 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Penthouse PH06 Top Floor

728 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Penthouse PH07 Loft

728 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Penthouse PH08 Panoramic View

728 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Penthouse PH09 Co-Op

728 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Penthouse PH10 Public Park

728 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Penthouse PH11 Doorman

728 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Penthouse PH12 Greenspace

728 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Mezzanine UM01 Billboard

847 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Mezzanine UM02 Crosswalk

847 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Mezzanine UM03 Storefront

847 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Mezzanine UM04 Taxicab

847 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Mezzanine UM05 Streetlight

847 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Mezzanine UM06 Highrise

847 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Mezzanine UM07 Condo

847 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Mezzanine UM08 Graffiti

847 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Mezzanine UM09 Warehouse

847 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.

Mezzanine UM10 Traffic Jam

847 ฿ (รวม VAT) ต่อ ตร.ม.